Exempel SPILLVAC© Basic 200 liter spill
Första 200 liter     Nästa 200 liter
SPILLVAC Basic Återvinning Bil Fathantering 1 x 5 950 kr 200 liter olja 1 x 586 kr 1 x 150 kr =5 950 kr =0 kr =586 kr =150 kr 0 kr 0 kr 586 kr 150 kr
Summa 6 686 kr 736 kr
Redan efter 1 fyllt fat har utrustningen återbetalat sig med ett överskott på 1 462 kr. På kommande 200 liter är överskotet hela 7 412 kr. (Räkneexempel baserat på olja och priser från Ragn-Sells 2011).
Exempel Absorbent 200 liter spill
Första 200 liter     Nästa 200 liter
Absorb Återvinning Bil Fathantering 23,5 säckar x 175 kr 600 kg x 4,50 kr 1 x 586 kr 5 x 150 kr =4 112 kr =2 700 kr =586 kr =750 kr 4 112 kr 2 700 kr 586 kr 750 kr
Summa 8 148 kr 8 148 kr