OILBOSS OLJEAVSKILJARE

OILBOSS OLJEAVSKILJARE - KOSTNADSEFFEKTIVT SÄTT ATT AVLÄGSNA OLJA FRÅN SKÄRVÄTSKA

OilBoss oljeavskiljare minimerar maskinstillestånd

Att avskilja läckolja från kylvätska kan i vissa fall vara problematiskt och man når sällan den renhet på kylvätska som krävs för att fungera på bästa sätt. Följden blir kostsamma maskinstillestånd, kvalitets och hälsoproblem såsom hudirritation, oljedimma och bakterier som skapar måndagslukt.

Kontinuerlig cirkulation

Med OilBoss minimeras den här typen av problem eftersom den kontinuerligt cirkulerar skärvätskan samtidigt som den avskiljer olja, syre tillförs och skärvätskan rekonditioneras kontinuerligt.

Enkelt montage

OilBoss oljeavskiljare är enkel att montera direkt på maskinen utan ingrepp eller verktyg, fäst med magnet och i lämplig höjd för ergonomiskt handhavande, tömning etc. Inga maskiner eller behållare i gångar som kan förorsaka spill och hala golv.

Minimalt underhåll

Kompakt design, enkel att rengöra och kräver minimalt underhåll. Tillverkad i transparant plast gör det enkel att hålla koll på oljenivån och när den skall tömmas.

Långa stilleståndstider

OilBoss är en bra lösning på maskiner med långa stillestånd eftersom att den hela tiden cirkulerar vätskan och kontinuerligt avskiljer oljan, syresätter och förhindrar att skärvätskan blir dålig.

Maskiner som går kontinuerligt

Också i applikationer som går dygnet runt där oljan oftast inte får den tid som krävs för att den skall flyta på ytan är OilBoss mycket effektiv.

Enkel att placera

Den är även särskilt lämplig för maskiner vars tank har en form eller placering som omöjliggör konventionella oljeskimmers.

Förläng livslängden 4 gånger

Att hålla kylvätska ren är absolut nödvändigt. Smutsig kylvätska generera oljedimma och den alltför välbekanta “ruttna ägg” lukten. Bakterier frodas och utgör en hälsorisk för operatörer. Med en OilBoss förlängs skärvätskans livslängd minst 4 gånger och verktygens slitage minimeras.

OilBoss oljeavskiljare har många fördelar mot konventionella band, slang och skivskimmers;

> Inga slangar, avstrykare, skivor, eller band som slits.

> Eliminerar att behållare och oljeavskiljare placeras på verkstadsgolvet med spill som följd.

> OilBoss tar minimal plats eftersom den placeras på maskinen med magneter.

> Oljan stannar i oljeavskiljaren tills den manuellt töms.

> OilBoss plockar upp svåra oljor som konventionella skimmers inte klarar.

> OilBoss unika Surface Sucker ™ som suger bort ytoljan är mycket kompakt och passar även mycket snäva sumpar.

Vill du veta mer klickar du här>>

Oljeavskiljare OilBoss
Oljeavskiljare OilBoss

FÖRDELAR:

LADDA NER / VISA: