Q-DOS DOSERARE

BLANDA SKÄRVÄTSKA MED PROPORTIONALDOSERARE MODELL Q-DOS

Blanda skärvätska och andra koncentrat i vatten. Med Q-Dos slipper man mellantankar, omrörare och doseringspumpar. Proportionaldoseraren drivs av vattenledningstrycket och kräver varken el eller tryckluft. Koncentratet sugs in i den reglerbara kammaren och blandas med vattnet i den patenterade blandningskammaren, vattenflödet driver sedan ut blandningen till valfritt ställe. Mängden koncentrat kommer att vara direkt proportionell mot mängden vatten oavsett variation i flöde eller tryck. Koncentrationen regleras med en skala på doseringshuvudet.

Blanda skärvätska med Q-Dos

FÖRDELAR:

LADDA NER / VISA:

www.qh-system.se – Tel: 031 45 65 65 – info@qh-system.se

COPYRIGHT © QH-SYSTEM AB. ALL RIGHTS RESERVED.