SPILLVAC MASKINTÖMMARE

TÖMMER MASKINSUMPEN PÅ NÅGRA MINUTER

Monteras direkt på fatet som blir emballaget för lagring och transport.

 

spillvac-maskintommare

FÖRDELAR:

APPLIKATIONER:

OLJEAVFALL

FÄRG & LIMAVFALL

ÖVRIGT

www.qh-system.se – Tel: 031 45 65 65 – info@qh-system.se

COPYRIGHT © QH-SYSTEM AB. ALL RIGHTS RESERVED.