DOSERING

BLANDA SKÄRVÄTSKOR OCH ANDRA KONCENTRAT MED Q-DOS, DOSATRON ELLER PROPORTIONALDOSERARE ELLER INJEKTORBLANDARE

Rätt dosering av processvätskekoncentrat ger lägre vätskekostnader, längre livslängd och optimal verkningsgrad. Automatisk dosering säkerställer rätt koncentration i er processvätska.

q.dos-06-thumb
Dosatron

Q-DOS AUTOMATISK DOSERARE

Blanda processvätska med Q-Dos proportionaldoserare...

DOSATRON

Blanda skärvätska med Dosatron proportionaldoserare modell D3-serien

INJEKTORBLANDARE MODELL 200

Injektorblandare modell 200 för att blanda koncentrat med vatten...