DOSERA OCH MÄT

BLANDA SKÄRVÄTSKOR OCH ANDRA KONCENTRAT MED Q-DOS PROPORTIONALDOSERARE ELLER INJEKTORBLANDARE

Rätt dosering av processvätskekoncentrat ger lägre vätskekostnader, längre livslängd och optimal verkningsgrad. Automatisk dosering säkerställer rätt koncentration i er processvätska.

Blanda skärvätska med Q-Dos
Injektorblandare modell 200

Q-DOS AUTOMATISK DOSERARE

Blanda processvätska med Q-Dos proportionaldoserare...

INJEKTORBLANDARE MODELL 200

Injektorblandare modell 200 för att blanda koncentrat med vatten...

www.qh-system.se – Tel: 031 45 65 65 – info@qh-system.se

COPYRIGHT © QH-SYSTEM AB. ALL RIGHTS RESERVED.