OLJEAVSKILJARE

OLJEAVSKILJARE MODELL OLJESKIMMERS

Oljeavskiljare modell oljeskimmer från Abanaki är mycket effektiva, kräver minimalt underhåll och är enkel att monter. Oljeavskiljaren är av band, slang eller skivskimmertyp och består av en enhet som lyfter upp och separerar olja från vatten utan pumpar eller filter. Lyfter oljan från djup på 100 mm likväl som 30 meter.

APPLIKATIONER

Kylvätsketankar, Industritvättmaskiner, Vattensumpar, Oljefällor, Diskanläggningar, Tvättanläggningar, Spolplattor, Försteg vid filtrering, Reningsverk, Sjöar, tjärn och bassänger.

TILLBEHÖR OLJEKONCENTRATOR

Under normala förhållande tar bandskimmern upp inget eller minimalt med vatten, om vätskan är i rörelse eller om maskinen går dygnet runt kommer bandet att plocka upp olja med hög vattenhalt som leder till ytterligare en separation när oljan är upplockad. För att undvika detta kan man montera en oljekoncentrator direkt efter skimmern som gravimetriskt avskiljer oljan från vattnet en gång till. När man använder oljekoncentrator elimineras detta problem och ger en bättre olja – vatten separation genom gravimetrisk avskiljning direkt efter skimmern.

Fakta oljeaaskiljare modell oljeskimming>>