Köpvilkor

Tillämplighet:
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller från och med 2021-01-01 och ersätter alla på denna domän tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Priser:
Samtliga priser på qh-system.se företag är angivna i svenska kronor. Priser presenteras exklusive moms. Eventuella kostnader för leverans och betalsätt presenteras i kassan. Priserna uppdateras i realtid. QH-system AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och i övriga publikationer utan föregående
avisering. Mellan QH-system AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Orderläggning:
Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen ger information om innehållet i beställningen, priser samt beräknad leveranstid. Vi ber dig att kontrollera orderbekräftelsen. Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen eller fakturan, äger QH-system AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny orderbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger då rätt att annullera sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Betalning:
På qh-system.se kan du välja mellan flera olika sätt att betala dina varor:

  • QH-system faktura (endast befintliga kunder): Betalningsvillkor 30 dagar netto efter godkänd kreditkontroll. Annars tillämpas förskottsbetalning.
    Det levererade förblir QH-system AB:s egendom tills full likvid erlagts.
  • Banköverföring: Du betalar direkt i kassan. Pengarna dras från ditt konto och leverans sker när betalning kommit till QH-system.
  • Kontokort: Du betalar direkt i kassan med Visa, Mastercard eller American Express. Pengarna reserveras på ditt konto fram tills leverans sker. Då dras pengarna från ditt konto. Vi tillämpar säker betalning viaStripe.

Leveranstider:
Angivna leveranstider på qh-system.se innebär att QH-system AB normalt kan skicka varan inom denna tid. Vid eventuella förseningar mot angiven leveranstid meddelas kunden om detta via e-post. Om kunden inte kan acceptera förseningen äger denne rätt att utan kostnad häva köpet.

Leveranser:

  • Standardpaket: När du väljer Standardpaket använder vi vårt fraktavtal för att skicka din order. Angiven transportkostnad avser transporter inom Sverige. Kostnad för frakt tillkommer och presenteras i kassan. Leverans sker till gatuplanet på angiven leveransadress. Allmänna leveransbestämmelser
    NL 09 gäller. Transportförsäkring ingår i alla transporter vi ombesörjer. Inbärning och montering ingår ej, men kan erhållas mot merkostnad, kontakta oss för mer information.
  • Eget fraktavtal: Som företagskund kan du välja att använda ditt eget fraktavtal. Uppge vilket fraktbolag du använder samt ditt avtalsnummer. Om du använder ditt eget fraktavtal står du själv för eventuell transportförsäkring.

Vissa produkter kan levereras direkt från leverantör, vilket gör att en order kan delas upp i flera leveranser. Varor kan ej avhämtas hos QH-system AB.

Transportförsäkring:
Transportförsäkring ingår på alla transporter vi ombesörjer via vårt fraktavtal. Om du använder ditt eget fraktavtal står du själv för eventuell transportförsäkring.

Transportskador:
Vid synlig skada eller ofullständig leverans skall detta anmälas direkt vid mottagandet till den speditör som levererat godset. Detta anmäler du sedan också till QH-system AB som därefter ordnar ny vara eller annan lämplig åtgärd. Samtliga transportskador måste anmälas till QH-system AB senast 7 dagar efter mottagandet.
Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med oss eller transportföretaget.

Öppet köp och returer:
QH-system AB erbjuder inget öppet köp de produkter du köper hos oss. Kontakta oss för konsultation eller mer information.

Vid retur: Innan du returnerar något måste du tala om det för oss. Vi ger då instruktioner om vart och hur du skall skicka det. Produkten skall returneras i samma skick som den kom och förpackas väl. Vid avvikelser från ovanstående
förbehåller vi oss rätten till prisavdrag. Retur sker lämpligen i originalemballage. Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Garantier och reklamationer:
För våra produkter gäller alltid minst två års garanti. Föreligger längre garantitid specificeras detta i produktinformationen. Om en vara är felaktig (ang. transportskador, se ovan) bör du reklamera till QH-system AB inom skälig tid. Du bör undersöka alla produkter noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Kontaktuppgifter för returer och reklamationer:
Mail: order@qh-system.se
Telefon: 031-456565
Vi besvarar alltid ditt mail inom en arbetsdag.

Ändring av order:
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram tills dess att ordern expedieras. Ändring kan ske per telefon, 031-456565, eller per e-post till order@qh-system.se. Efter att din order har paketerats kan inga ändringar göras. Om du skall förskottsbetala din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Avbeställning:
Du har möjlighet att avbeställa din order fram tills dess att ordern expedieras. Avbeställning meddelas per telefon till vår kundtjänst, 031-456565, eller per e-post till order@qh-system.se.

Produktinformation:
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. QH-system AB förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller
typografiska fel. QH-system AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till domänen qh-system.se. Återgivning av färgnyanser på produkter beror på många faktorer, exempelvis skärminställningar, varför vi reserverar oss mot mindre
avvikelser. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Vissa produkter levereras omonterade. Alla produkter som säljs via qh-systemt.se kan användas i Sverige.

Övrigt:
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna domän erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument och information från denna domän under förutsättning att användning av sådan information sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, dokument och tillhörande grafik icke modifieras, bilder icke distribueras utan tillhörande text, text citeras utan sitt sammanhang och varje respektive
upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Länkar från denna domän möjliggör att klicka vidare till andra webbplatser. De länkade webbplatserna
kontrolleras inte av QH-system AB och QH-system AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. QH-system AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från QH-system AB av aktuell webbplats.