SPILLVAC PumpOut - QH-System

SPILLVAC PumpOut

Komplett med behållare på vagn med tömningspump.

Komplett med tömningspump, 200 liters behållare (pulverlackad utsida, epoxi behandlad insida). Silkorg i rostfritt stål med nätmaska 0,44 mm. snabbkoppling, sugslang, 3 delad suglans, hand och golvmunstycke.

Mer information klicka här>>Oljeavfall

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner
Färg & limavfall

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg
Övrigt

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol