SPILLVAC PressOut

Underhållsfri våtsug med tömningsfunktion

SPILLVAC® modell Press Out är speciellt framtagen för trånga utrymmen såsom verkstäder, fartyg, oljeplattformar mm. Behållaren töms genom att man reverserar okomprimerad luft vilket gör att man kan trycka vätskan 2-3 meter upp i en valfri behållare eller plats.

SPILLVAC® PressOut levereras komplett med snabbkoppling, sugslang, 3 delad suglans, hand och golvmunstycke. 54 liters behållare i rostfritt stål med hjul och tömningsfunktion.Oljeavfall

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner
Färg & limavfall

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg
Övrigt

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol