Spillvac Maskintommare - Tömningspump Utan Varken Filter eller Motor

SPILLVAC Maskintömmare

Tömmer maskinsumpen på några minuter

Monteras direkt på fatet som blir emballaget för lagring och transport.Oljeavfall

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner
Färg & limavfall

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg
Övrigt

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol