Skimm-Tech OilBoss Oljeavskiljare

kr 16.050

OilBoss oljeavskiljare – Kostnadseffektivt sätt att avlägsna olja från skärvätska.

Description

OilBoss skimmer levereras komplett:

  • Tank med lock.
  • Monteringsplatta med 5 magneter.
  • Elektrisk pump.
  • Skimmer flottör.
  • Filtermedia.
  • Slangar och ventiler.

Dimension förpackning 640x280x560 mm.

Vikt 13 kg

Mer info: OilBoss Oljeavskiljare

Produkt Blad

Video: Avskilja Olja från Skärvätska