Små oljeavskiljare

Description

Oljeavskiljare med kapacitet att avskilja upp till 8 liter olja/timma.

Oljeavskiljare modell bandskimmer, slangskimmer och skivskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från skärvätska, tvättvätska och andra processvatten.

Förhållandet mellan olja och vatten styrs av två välkända vetenskapliga principer;
Densitet
De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet) än vatten. Utan omrörning kommer olja att separeras från vattnet och flyta upp till ytan.
Ytspänning och affinitet
Olja binder starkare till sig själv och andra material än till vatten. Olja är lättare än vatten så den flyter upp till ytan. Flytande olja fäster bättre än vatten till material så den kan plockas upp genom att man för ett band, slang eller skiva genom ytan. Oljan fäster till materialet och avlägsnas medan vattnet rinner av. Skimming är en enkel, pålitlig och effektiv metod för att avlägsna olja från vatten.

Trots att de individuella konstruktionerna varierar mycket använder sig all oljeskimmings utrustning av densitet och ytspänning. Enbart skimming kan ofta ge önskad nivå av renhet hos processvattnet.

Applikationer
• Kylvätsketankar
• Industritvättmaskiner
• Tvättanläggningar

Produktblad Bandskimmer>>
Produktblad Skiv och Slangskimmer>>