SPILLVAC VS ABSORBENTER

SPILLVAC Basic

På varje verkstad spills det årligen 1 000 tals liter vätska i olika former. Det kan till exempel röra sig om slangbrott, pumphaverier och läckande maskiner. För att suga upp 200 liter spilld vätska går det åt 800 liter absorberingsmedel, det genererar alltså 1 000 liter farligt avfall. Inköp av absorberingsmedel och hantering av avfall är en ständigt återkommande kostnad.
Det är i grunden ologiskt att hälla ut ytterligare en produkt på golvet när målet är att bli av med spill på golvet.
Vi har den enkla och resurssnåla lösningen på detta problem.

Exempel SPILLVAC© Basic 200 liter spill

Första 200 liter

 

 

Nästa

200 liter

SPILLVAC Basic

Återvinning

Bil

Fathantering

1 x 7 460 kr

200 liter olja

1 x 586 kr

1 x 150 kr

=7 460 kr

=0 kr

=586 kr

=150 kr

0 kr

0 kr

586 kr

150 kr

Summa

8 196 kr

736 kr

Redan efter 1 fyllt fat har utrustningen återbetalat sig.

(Räkneexempel baserat på olja och priser från Ragn-Sells 2011).