SPILLVAC W

SPILLVAC W

Underhållsfri våtsug med bottentömning, speciellt framtagen för trånga utrymmen såsom verkstäder, oljeplattformar, fartyg m.m. Levereras komplett med 54 eller 200 liters behållare.

FÖRDELAR:

 • Tryckluftsdriven
 • Inga roterande delar.
 • Underhållsfri
 • Inga motorer som bränner
 • Inga filter som sätter igen
 • Överfyllnads flottör
 • Pålitlig och säker
 • Fyller behållaren på några minuter
 • Okänslig för yttre miljö
 • Finns även i ATEX utförande

APPLIKATIONER:

 • Ersätter eller som ett komplement till absorbenter.
 • Suger upp spill från golv, maskiner, tömmer maskinsumpar, behållare, brunnar mm.
 • Klarar från tunna vätskor till slam och fasta partiklar upp till 20 mm.

OLJEAVFALL

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner

FÄRG & LIMAVFALL

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg

ÖVRIGT

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol

www.qh-system.se – Tel: 031 45 65 65 – info@qh-system.se

COPYRIGHT © QH-SYSTEM AB. ALL RIGHTS RESERVED.

Close Menu