Spillvac Spillsugar - Suga upp olja - spara pengar med SPILLVAC Spillsug

Spillvac® spillsugar

SPILLVAC vs Absorbenter

Pay Back SPILLVAC Basic

På varje verkstad spills det årligen 1 000 tals liter  pga. olycksfall, slangbrott, pumphaverier och läckande maskiner. För att under en period suga upp 200 liter spill går det åt 800 liter absorberingsmedel, det blir 1 000 liter farligt avfall. Inköp av absorberingsmedel och hantering av avfall är en ständigt återkommande kostnad.

Exempel SPILLVAC© Basic 200 liter spill

Första 200 liter     Nästa

200 liter

SPILLVAC Basic

Återvinning

Bil

Fathantering

1 x 5 950 kr

200 liter olja

1 x 586 kr

1 x 150 kr

=5 950 kr

=0 kr

=586 kr

=150 kr

0 kr

0 kr

586 kr

150 kr

Summa 6 686 kr 736 kr

Redan efter 1 fyllt fat har utrustningen återbetalat sig med ett överskott på 1 462 kr.
På kommande 200 liter är överskotet hela 7 412 kr. (Räkneexempel baserat på olja och priser från Ragn-Sells 2011).

Exempel Absorbent 200 liter spill

Första 200 liter     Nästa

200 liter

Absorb

Återvinning

Bil

Fathantering

23,5 säckar x 175 kr

600 kg x 4,50 kr

1 x 586 kr

5 x 150 kr

=4 112 kr

=2 700 kr

=586 kr

=750 kr

4 112 kr

2 700 kr

586 kr

750 kr

Summa 8 148 kr 8 148 kr