SPILLVAC PRESSOUT


UNDERHÅLLSFRI VÅTSUG MED TÖMNINGSFUNKTION

SPILLVAC modell PressOut är speciellt framtagen för trånga utrymmen såsom verkstäder, fartyg, oljeplattformar mm. Behållaren töms genom att man reverserar okomprimerad luft vilket gör att man kan trycka vätskan 2-3 meter upp i en valfri behållare eller plats.

SPILLVAC PressOut levereras komplett med snabbkoppling, sugslang, 3 delad suglans, hand och golvmunstycke. 54 liters behållare i rostfritt stål med hjul och tömningsfunktion.

FÖRDELAR:

 • Tryckluftsdriven
 • Inga roterande delar.
 • Underhållsfri
 • Inga motorer som bränner
 • Inga filter som sätter igen
 • Överfyllnads flottör
 • Pålitlig och säker
 • Fyller behållaren på några minuter
 • Okänslig för yttre miljö
 • Finns även i ATEX utförande

APPLIKATIONER:

 • Ersätter eller som ett komplement till absorbenter.
 • Suger upp spill från golv, maskiner, tömmer maskinsumpar, behållare, brunnar mm.
 • Klarar från tunna vätskor till slam och fasta partiklar upp till 20 mm.

OLJEAVFALL

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner

FÄRG & LIMAVFALL

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg

ÖVRIGT

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol

www.qh-system.se – Tel: 031 45 65 65 – info@qh-system.se

COPYRIGHT © QH-SYSTEM AB. ALL RIGHTS RESERVED.

Close Menu