SPILLVAC MASKINTÖMMARE

TÖMMER MASKINSUMPEN PÅ NÅGRA MINUTER

Monteras direkt på fatet som blir emballaget för lagring och transport.

 

spillvac-maskintommare

FÖRDELAR:

APPLIKATIONER:

OLJEAVFALL

FÄRG & LIMAVFALL

ÖVRIGT