QH-system 20 år 2014 - QH-System

QH-system 20 år 2014

Sedan 1994 har vi levererat kvalité, vi litar på våra produkter och lämnar 5 års garanti.

QH-system AB tillverkar sedan 1997 SPILLVAC® spillsugar. Tryckluftsdriven och utan roterande delar gör SPILLVAC®mycket driftsäker och underhållsfri i de mest krävande miljöer både inomhus och utomhus på fartyg och oljeplattformar. SPILLVAC® består av elva modeller varav fem uppfyller ATEX direktivet för användning i EX miljö.

Sedan 1996 representerar vi Abanaki Oil Skimmer Corp. och deras oljeavskiljare i samtliga EU länder. Sortimentet består av en mängd modeller band och slang skimrar med kapacitet att avskilja från några liter upp till 700 liter olja per timma. Specialmodeller som GreaseGrabber för att avskilja fett, eller PetroXtractor som kan ta oljan från 30 meters djup genom ett 50 mm borrat hål.

Sedan 2009 representerar vi Nex-Flow Corp. som tillverkar luftflödesförstärkare som halverar ljudnivå och luftförbrukning vid användning av tryckluft. Utrustningen används för renblåsning, torkning, kylning, förflyttning, utsug och vakuumtransport.

Alla produktgrupperna har en bredd som saknar motsvarighet hos andra tillverkare.

Våra lösningar är enkla och ger minimalt underhåll, i vissa fall återbetalar de sig på några dagar.