Sug upp spill med SPILLVAC Basic, tryckluftsdriven och underhållsfri

SPILLVAC Basic

Gör en kraftfull industrisug av ett standardfat.

SPILLVAC® Basic suger upp spillet direkt i ett standardfat som blir emballaget för lagring och transport för återvinning eller destruktion. SPILLVAC® Basic levereras komplett för montage på ett standardfat.

För mer information klicka här>>Oljeavfall

 • Olja
 • Kylvätskor
 • Vatten - Slam
 • Emulsioner
Färg & limavfall

 • Vattenbaserad färg
 • Limvatten
 • Bläck
 • Tryckfärg
Övrigt

 • Diesel
 • Tvättvätskor
 • Skurvatten
 • Glykol