ProcessTeknik mässan - QH-System

ProcessTeknik mässan

QH-system AB 3 dagar på ProcessTeknik mässan.

Under 3 hektiska dagar tog vi emot besökare och kunder i vår monter.

Ett stort intresse visades för våra luftförstärkare som halverar luftförbrukning och ljudnivå men också för våra SPILLVAC Spillsugar, oljeavskiljare och kemblandare.

Ett stort tack till alla våra besökare.